Lehdistötiedotteet

Lehdistötiedotteet

Britax Römerin vapaaehtoinen takaisinveto: DUALFIX-turvaistuimet, jotka on myyty Marraskuun 2017 ja Maaliskuun 2018 välisenä aikana

DUALFIX-turvaistuinten veloitukseton vaihto mahdollisen turvallisuusongelman vuoksi

Leipheim, Saksa, 23.3.2018 – – Britax Römer julkistaa tiettyjen klassisten DUALFIXturvaistuinten vapaaehtoisen takaisinvedon eräässä istuimen komponentissa olevan mahdollisen turvallisuusongelman vuoksi. Mahdollisesti virheellistä komponenttia käytettiin tuotantoerissä, joita myytiin 3.11.2017 ja 22.3.2018 välisenä aikana. Jos vanhemmat ovat ostaneet DUALFIX-turvaistuimen kyseisenä aikana, he voivat tarkistaa, kuuluuko turvaistuin vapaaehtoisen takaisinvedon piiriin ja saada lisätietoja osoitteesta https://www.dualfix-check.com/ for å kontrollere om deres bilstol er berørt av tilbakekallelsen, samt for ytterligere informasjon.

Britax Römer on tunnistanut ongelman aiheuttaneen syyn ja vakuuttaa, että ongelma ei koske muiden tuotantoerien DUALFIX-turvaistuimia. Kyseistä komponenttia ei käytetä missään muissa Britax Römer -tuotteissa eikä muissa DUALFIX-versioissa. Britax Römer ei ole saanut minkäänlaisia raportteja häiriöistä tai onnettomuuksista, jotka liittyisivät mahdollisesti virheelliseen komponenttiin.

Britax Römer tunnisti mahdollisen ongelman sisäisten laatutestien yhteydessä, joita toteutetaan säännöllisesti yrityksen omissa eurooppalaisissa kolaritestikeskuksissa. Tuloksissa ilmeni seikkoja, jotka eivät täyttäneet Britax Römerin korkeita turvallisuusstandardeja. Lasten turvallisuus ja tuotteiden korkea laatu ovat Britax Römerillä ensisijaisen tärkeitä.

Britax Römer aikoo vaihtaa kaikki DUALFIX-tuotteet, jotka on myyty 3.11.2017 ja 22.3.2018 välisenä aikana ja jotka sisältävät mahdollisesti virheellisen osan. Vanhempien, jotka ovat ostaneet DUALFIX-tuotteen tällä ajanjaksolla, pitää välittömästi lopettaa turvaistuimen käyttö sekä selvittää kuuluuko turvaistuin vapaaehtoisen takaisinvedon piiriin. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta dualfix-check@britax.com. Britax Römer vaihtaa vialliset turvaistuimet veloituksetta ja pahoittelee mahdollista haittaa sekä huolen aiheuttamista.

Jos sinulla on kysyttävää, lähetä sähköpostia osoitteeseen dualfix-check@britax.com.