BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH:n verkkosivustoa ja palveluja koskeva tietosuojaseloste

1. Tietoa yrityksestämme
2. Miksi käsittelemme asiakkaidemme tietoja
3. Mitä asiakkaiden tietoja keräämme ja käsittelemme
4. Kenellä on oikeus tarkastella asiakkaan tietoja ja kenelle niitä luovutetaan
5. Säilytysajat
6. Asiakkaan oikeudet
7. Verkkosivustomme käyttö – profilointi, evästeet ja verkkoseuranta
8. Yksittäisiä palveluita koskevat täydentävät huomautukset ja määrityksets

1. Tietoa yrityksestämme

Me, BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH, olemme vastuussa asiakkaidemme tietojen käsittelystä ja säilyttämisestä. Yhteystietomme ovat aina nähtävissä Leima-kohdassa.

Asiakkaidemme henkilötietojen huolellinen käsittely on meille ensisijaisen tärkeä asia. Noudatamme tietojen käsittelyssä lakisääteisiä määräyksiä, yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksia sekä siihen liittyviä kansallisia määräyksiä.

Tämä tietosuojaseloste koskee kaikkia yrityksemme verkko-osoitteen (https://www.britax-roemer.de) kautta avattavisa olevia verkkosivuja. Jos asiakas siirtyy verkkosivustomme tarjontaa katsellessaan toisen ylläpitäjän verkkosivustolle, siellä ovat voimassa omat tietosuojamäärityksensä, joiden sisällöstä vastaa kyseinen verkkosivuston ylläpitäjä.

Koska haluamme tarjota asiakkaallemme kattavan yleiskuvan yritysryhmämme toimesta tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä, jäljempänä on esitetty yleiskuvaus kaikista palveluistamme, joiden puitteissa keräämme ja käsittelemme henkilötietoja.

Jos yksittäisiä palveluita koskevat erityiset tai ylimääräiset ehdot tai jos pyydämme asiakkaalta suostumusta, ilmoitamme asiakkaalle ennen kulloisenkin palvelun käytön aloittamista (tai uutiskirjeen tilaamista tai ostosten tekemistä verkkokaupastamme) siitä erikseen.

Lisäksi käytössämme on eri turvatoimia asiakkaidemme henkilötietojen suojaamiseksi. Asiakkaan verkkoselaimen ja meidän palvelintemme välinen tiedonsiirto tapahtuu periaatteessa aina salattuna; lisäksi käytämme lukuisia teknisiä ja organisatorisia keinoja asiakkaan tietojen pitämiseksi aina turvassa.

2. Miksi käsittelemme asiakkaidemme tietoja

Asiakas voi käyttää verkkosivustoamme periaatteessa paljastamatta henkilöllisyyttään. Jos hän haluaa rekisteröityä yksilöllisten palvelujemme käyttäjäksi, käyttää verkkokauppaamme tai tilata uutiskirjettämme, pyydämme häneltä nimen ja muita henkilökohtaisia tietoja. Asiakas voi itse vapaasti päättää, haluaako hän ilmoittaa näitä (laajennettuja) tietoja. Tiedot, joita tarvitsemme ehdottomasti palveluidemme tarjoamiseksi, on merkitty pakollisiksi.

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely tapahtuvat seuraaviin tarkoituksiin ja seuraavien oikeusperusteiden pohjalta:

- sopimuksen valmistelu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 art. 1 kohdan a) ja b) alakohtien mukaisesti
- sopimuksen toteuttaminen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 art. 1 kohdan b) alakohdan mukaisesti
- asiakkaiden hallinta yleisen tietosuoja-asetuksen 6 art. 1 kohdan b), c) ja f) alakohtien mukaisesti
- viestintä ja tiedonsiirto yleisen tietosuoja-asetuksen 6 art. 1 kohdan a), b), c), f) alakohtien mukaisesti
- ulkoinen vaikutelma ja mainonta yleisen tietosuoja-asetuksen 6 art. 1 kohdan a) ja f) alakohtien mukaisesti
- suostumusta koskevan ilmoituksen toimeenpaneminen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 art. 1 kohdan a) alakohdan mukaisesti
- tietojenkäsittelylaitteiston moitteettoman toiminnan takaaminen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 art. 1 kohdan c) ja f) alakohtien mukaisesti
- tietojenkäsittelylaitteiston moitteettoman toiminnan takaaminen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 art. 1 kohdan c) ja f) alakohtien mukaisesti

3. Mitä asiakkaiden tietoja keräämme ja käsittelemme

koskevat tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä; henkilö katsotaan tunnistettavissa olevaksi, jos hänet voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti erityisesti tunnistetiedon, kuten nimen, perusteella. Henkilötietoihin luetaan esim. nimi, osoite, puhelinnumero ja syntymäaika (jos ilmoitettu). Tilastolliset tiedot, joita ei voida liittää suoraan eikä epäsuorasti asiakkaaseen – kuten tarjoamiemme verkkosivustojen suosituimmuus tai sivuston käyttäjämäärä – eivät ole henkilötietoja. Tässä yhteydessä kerätään tietoja välittömästi ja välillisesti. Molemmissa tapauksissa tietoja kerätään vain välttämättömässä laajuudessa; tietoja käsitellään pelkästään kohdassa 2 mainittuihin tarkoituksiin. On asiakkaan päätettävissä, haluaako hän luovuttaa meille tietoja, joiden avulla pystytään optimoimaan palveluidemme käyttöä hänen kannaltaan, mutta jotka eivät ole välttämättömiä. Vastaavat syöttökentät on merkitty vapaaehtoisiksi.

Välittömästi kerättäviä tietoja ovat seuraavat:

- puhuttelu ja nimi, esim. käyttäjätilin yksilöllistämiseksi tai tilausten tekemiseksi verkkokaupastamme
- sähköpostiosoite ja tarvittaessa asiakkaan valitsema salasana, esim. uutiskirjeen tilaamiseksi tai asiakastilin käyttämiseksi
- osoitetiedot, esim. verkkokaupastamme tehdyn tilauksen käsittelemiseksi (toimittamiseksi)
- ajoneuvon tiedot käytettäessä Fit Finder® -palveluamme
- maksutiedot asiakkaan tilauksen maksun käsittelemiseksi
- hakemustiedot verkkopohjaisen hakumenettelyn toteuttamiseksi
- tiedot, jotka asiakas on välittänyt palvelimellemme aktiivisesti ja tietoisesti palveluidemme käytön yhteydessä
- muut tiedot, jotka asiakas luovuttaa meille vapaaehtoisesti, esim. hänen täyttämänsä, "vapaaehtoisiksi" merkittyjen syöttökenttien tiedot.

Lisäksi asiakkaasta kerätään välillisesti seuraavat tiedot palvelujemme käytön yhteydessä:

- tekniset yhteystiedot, esim. verkkosivustomme avattu sivu, asiakkaan IP-osoite lyhennettynä kolmella viimeisellä numerolla (paitsi maksutoiminnoissa, joissa meidän on välitettävä turvallisuussyistä asiakkaan koko IP-osoite maksupalvelujen tarjoajallemme), sivuston avaamisen päivämäärä ja kellonaika ja käytössä oleva päätelaite. Näin tapahtuu, jotta voisimme tarkistaa toimenpiteiden edellyttämät valtuutukset ja palveluitamme pyytävän käyttäjän henkilöllisyyden. Oikeusperusteet ovat tällöin yleisen tietosuoja-asetuksen 6 art. 1 kohdan c) alakohta, 32 art. ja 6 art. 1 kohdan f) alakohta. Oikeutettu etumme koostuu verkkopalvelimemme turvaamisesta, esim. hyökkäysten torjumisesta ja palveluidemme toimintakykyisyyden säilyttämisestä
- tiedot, jotka kerätään verkkosivustojen jäljitys- ja sähköpostin tai uutiskirjeen jäljitystoiminnoilla
- tiedot, jotka välitetään meille verkkokaupastamme tehtävien tilausten käsittelyn yhteydessä tai jotka liittyvät esim. maksamisen todennäköisyyteen, maksuhäiriöihin tai toimitusilmoituksiinData that we receive from our service providers as part of order processing in our online shop, e.g. information on payment probabilities and payment disruptions or delivery notifications.

Alaikäiset:

Verkkosivustoamme ei ole tarkoitettu alaikäisille, emmekä kerää tietoisesti henkilötietoja alaikäisistä henkilöistä.

Jos alle 16-vuotiaat henkilöt luovuttavat meille henkilötietojaan, se on sallittua vain siinä tapauksessa, että huoltaja on antanut siihen valtuutuksen tai hyväksynyt nuoren antaman suostumuksen. Tätä varten meille on ilmoitettava yleisen tietosuoja-asetuksen 8 art. 2 kohdan mukaisesti huoltajan yhteystiedot, jotta voimme olla varmoja suostumuksesta tai huoltajan antamasta valtuutuksesta. Näitä tietoja ja alaikäisen tietoja käsitellään sitten tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Mikäli havaitsemme, että alle 16-vuotias henkilö on lähettänyt meille henkilötietojaan ilman, että huoltaja on antanut siihen suostumuksen tai valtuutuksen, poistamme tiedot välittömästi.

4. Kenellä on oikeus tarkastella asiakkaan tietoja ja kenelle niitä luovutetaan

a) Tarkasteluoikeus

Arkistoihimme tallennettujen, asiakasta koskevien henkilötietojen tarkasteluoikeus on myönnetty ainoastaan työntekijöillemme sekä meidän lukuumme toimiville palveluntarjoajille, joiden on käsiteltävä kyseisiä henkilötietoja tehtäviensä suorittamiseksi.

Mikäli kolmansille osapuolille on myönnetty tarkasteluoikeus, me olemme pyytäneet asiakkaalta siihen valtuutusta tai tähän on olemassa oikeudellinen peruste.

Käytämme palveluidemme tarjoamiseksi ja asiakkaan tietojen käsittelemiseksi myös palveluntarjoajia (mm. isännöintipalvelun toteuttamiseksi, uutiskirjeen lähettämiseksi, tilattujen tavaroiden toimittamiseksi, maksujen käsittelemiseksi, kirjeiden ja sähköpostiviestien lähettämiseksi, tietokantojen hallitsemiseksi ja analysoimiseksi, verkkosivustomme optimoimiseksi ja kehittämiseksi, verkkopalvelimemme turvaamiseksi ja verkkosivustomme toimintojen seuraamiseksi). Mikäli näille toiminnoille on määritetty erityisiä ehtoja, olemme ilmoittaneet niistä jäljempänä vastaavan palvelun kohdalla. Palveluntarjoajat käsittelevät tietoja ainoastaan meidän ohjeistuksemme mukaisesti, ja niitä sitovat voimassa olevat tietosuojamääräykset. Kaikki tietojenkäsittelijät valitaan huolellisesti, ja ne saavat asiakkaan tietojen tarkastelumahdollisuudet vain vaadittavassa määrin ja vain sille ajanjaksolle, joka on välttämätön palveluiden tarjoamiseksi tai välttämätön siinä laajuudessa, johon asiakas on antanut suostumuksensa tietojen käsittelyyn ja käyttöön liittyen.

b) Tietojen siirtäminen yritysryhmän sisällä

Tietoja siirretään EU:n tai ETAn alueella sen yritysryhmän sisällä, johon me kuulumme, ja tämä perustuu pelkästään sisäisiin, hallinnollisiin tarkoituksiin. Jos yritystemme hallussa olevia henkilötietoja on siirrettävä kolmansiin maihin, tämä tapahtuu ainoastaan EU:n vakiosopimuksen 2010 pohjalta yleisen tietosuoja-asetuksen 46 art. 2 kohdan c alakohdan mukaisesti ja Euroopan komission 5.2.2010 antaman päätöksen (2010/87/EU) pohjalta.

Yritysryhmänä pidämme yhteenliittyneitä yrityksiä yleisen tietosuoja-asetuksen 4 art. 19 kohdan mukaisesti.

c) Tietojen siirtäminen kolmansiin maihin ja oikeusperusteet

Joidenkin käyttämiemme palveluntarjoajien palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa ja muissa maissa Euroopan unionin ulkopuolella. Tällaisessa maissa olevia yrityksiä koskee tietosuojalaki, joka ei yleensä suojele henkilötietoja samassa mittakaavassa kuin Euroopan unionin jäsenmaissa voimassa olevat lait. Jos asiakkaan tietoja käsitellään maassa, jolla ei ole tunnetusti yhtä korkeata tietosuojan tasoa kuin Euroopan unionissa, varmistamme sopimuspohjaisilla säännöillä ja muilla hyväksyttävillä keinoilla, että asiakkaan henkilötietoja suojellaan asianmukaisesti. Ilmoitamme tästä vielä nimenomaisesti yksittäisten palveluiden yhteydessä.

Mikäli henkilötietoja siirretään kolmansiin maihin, tämä tapahtuu Euroopan komission antaman soveltuvuuspäätöksen mukaisesti EU:n ja Yhdysvaltain välisen tietosuojajärjestelyn puitteissa yleisen tietosuoja-asetuksen 45 artiklan tai EU:n vakiosopimuksen 2010 pohjalta yleisen tietosuoja-asetuksen 46 art. 2 kohdan c alakohdan mukaisesti ja Euroopan komission 5.2.2010 antaman päätöksen (2010/87/EU) pohjalta tai asiakkaan suostumuksella, joka perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 49 art. 1 kohdan a) alakohtaan.

d) Tietojen luovuttaminen lainvalvonta- ja tutkintaviranomaisille

Poikkeustapauksissa luovutamme henkilötietoja lainvalvonta- ja tutkintaviranomaisille. Tämä tapahtuu vastaavien lakisääteisten velvollisuuksien perusteella, jotka pohjautuvat esim. rikosprosessilakiin, verolakiin, rahanpesulakiin tai poliisilakiin.

5. Säilytysajat

Me tallennamme henkilötietoja lakisääteisten määräysten tai asiakkaan suostumuksen perusteella.

Säilytysaikojen määrittämisessä sovellamme seuraavia kriteereitä:

Me säilytämme henkilötietoja, kunnes niiden keräämiselle määritettyjä tarkoituksia ei enää ole (esim. sopimussuhteen päättymisen perusteella, tai jos pysyvää sopimuspohjaista suhdetta ei ole, niin viimeisen toimenpiteen perusteella, tai asiakkaan peruessa suostumuksensa tietojen käsittelyyn).

Lisäksi tietoja säilytetään vain, jos

- tähän on olemassa lakisääteisiä säilytysvelvollisuuksia (esim. kauppa- tai verolain mukaan)
- tietoja tarvitaan edelleen oikeusvaateiden laatimiseksi tai esittämiseksi tai puolustustarkoitukseen oikeusvaateita vastaan, esim. johtuen teknisistä tai oikeustutkinnallisista vaatimuksista verkkopalveliimme kohdistuvien hyökkäysten torjumiseksi ja niiden jäljittämiseksi
- tietojen poistaminen heikentäisi asianomaisen henkilön suojeltavia etuja tai
- jos sovelletaan muuta poikkeusta yleisen tietosuoja-asetuksen 17 art. 3 kohdan mukaisesti.

6. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on lukuisia lakisääteisiä oikeuksia, jotka on selitetty jäljempänä. Asiakkaidemme käytettävissä on tietenkin aina myös tietosuojavastaavamme, joka auttaa kaikissa tietojen keräämistä ja käsittelyä koskevissa kysymyksissä ja jonka yhteystiedot on mainittu alla.

a) Oikeus saada tietoa ja saada tiedot siirretyiksi

Asiakkaalla on oikeus saada milloin tahansa tietoa meidän hänestä käsittelemistämme henkilötiedoista.

Jos tietojen käsittelyn perusteena on asiakkaan antama suostumus tai sopimus yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b) alakohdan mukaisesti, asiakas voi myös vaatia yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti, että hän saa tallennetut henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytössä olevassa ja koneluettavassa muodossa. Asiakkaan toivomuksesta voimme myös siirtää tedot asiakkaan määrittämälle vastaanottajalle.

b) Oikeus saada tiedot oikaistuiksi ja poistetuiksi

Lisäksi asiakas voi vaatia meitä oikaisemaan, rajoittamaan käsittelyä (tai estämään käsittelyn) tai poistamaan henkilötietonsa yleisen tietosuoja-asetuksen 16–18 artiklojen mukaisesti, jos hallussamme olevia tietoja käsitellään väärin, jos tietojen jatkokäsittelyn rajoittamiselle on olemassa syy, jos tietojen käsittelystä on tullut muusta syystä lainvastaista tai jos tietojen säilyttäminen on muista oikeudellisista syistä laitonta. Haluamme korostaa, että lakisääteiset säilytysajat saattavat rajoittaa asiakkaan oikeutta saada tiedot poistetuiksi.

c) Vastustamisoikeus

Jos tietojen käsittelymme perustuu pelkästään oikeutettuun etuumme yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f) alakohdan mukaisesti, asiakas voi esittää vastalauseen tietojen käsittelylle yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tällöin lopetamme asiakaan tietojen käsittelemisen, paitsi jos pystymme todistamaan, että käsittelylle on olemassa suojeltavia syitä, jotka syrjäyttävät asiakkaan edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos käsittely tapahtuu oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Lisäksi asiakkaalla on aina oikeus vastustaa tietojensa käyttöä suoramainontaan tulevaisuuden osalta yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

d) Peruuttamisoikeus

Jos asiakas on antanut meille suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn, hänellä on yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti oikeus peruuttaa se tulevaisuuden osalta.

e) Oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle

Asiakkaalla on oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle, jos hänen mielestään meidän tapamme käsitellä hänen henkilötietojaan on eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen tai muun kansallisen tai kansainvälisen tietosuojalain vastainen.

Toimivaltaisen valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Bayrisches Landesamt für Datenschutz (BayLDA)

Promenade 27
91522 Ansbach
Puhelin: +49 (0) 981 53 1300
poststelle@lda.bayern.de

f) Yhteystiedot

Oikeutta käyttääkseen asiakas voi lähettää vapaamuotoisen ilmoituksen seuraavassa mainittuja yhteystietoja käyttäen. Suostumusta koskevan peruutuksen yhteydessä on ilmoitettava, mikä suostumus halutaan peruuttaa. Yhteystiedot ovat seuraavat:

datenschutz@britax.com
Responsible
BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Saksa
Puhelin: +49 (0) 8221-3670-0
Faksi: +49 (0) 8221-3670-210

7. Verkkosivustomme käyttö – profilointi, evästeet ja verkkoseuranta

a) Perustietoa evästeistä ja kieltämismahdollisuuksista

Me käytämme verkkosivustomme tietyissä osioissa nk. evästeitä verkkovierailijoiden valitsemien asetusten tunnistamiseksi ja verkkosivustomme optimoimiseksi vastaavasti. Tämä helpottaa navigointia ja lisää verkkosivuston käyttäjäystävällisyyttä. Evästeet auttavat meitä myös kartoittamaan verkkosivustojemme erityisen suositut osiot. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneen kiintolevylle. Niiden avulla pystytään pitämään muistissa tietoja tietyn ajanjakson ajan sekä tunnistamaan käyttäjän tietokone. Käyttäjän ohjaamiseksi paremmin ja palveluiden näyttämiseksi yksilöllisesti käytämme pysyviä evästeitä.

Lisäksi käytämme nk. istuntoevästeitä, jotka katoavat automaattisesti selaimen sulkemisen yhteydessä. Asiakas voi valita selaimensa asetukset siten, että hän saa aina ilmoituksen evästeiden asettamisesta. Siten evästeiden käytöstä tulee hänelle selkeätä.

Muita kuin teknisesti välttämättömiä evästeitä asetamme vasta sen jälkeen, kun asiakas on antanut siihen nimenomaisen suostumuksen, jonka hän voi luonnollisesti perua milloin tahansa.

Verkkosivustomme Evästeet-tiedotteen kohdalla asiakas on hyväksynyt seuraavan asiaa koskevan selosteen:

Tällä verkkosivustolla käytetään evästeitä tai seurantaohjelmia verkkosivuston täyden toiminnallisuuden takaamiseksi ja verkkokokemuksen parantamiseksi. Lisätietoja käyttämistämme evästeistä ja verkkoseurantamenetelmistä sekä aikaisemmin näihin tarkoituksiin antamasi suostumukset löydät tietosuojailmoituksestamme kohdasta Privacy Policy. Muut kuin teknisesti välttämättömät evästeet ja seurantaohjelmat aktivoidaan vasta sen jälkeen, kun olet antanut meille siihen suostumuksen.
[Hyväksyn]

Jos asiakas kieltää evästeiden käytön kokonaan, hän ei voi käyttää verkkosivustomme yksittäisiä toimintoja – myöskään seurannan kieltämismahdollisuutta evästeiden avulla. Niiden palvelujen kieltoevästeet tulee sallia, joiden seuranta halutaan estää.

Tällöin on myös huomattava, että kaikkien evästeiden poistaminen johtaa siihen, että myös kieltoevästeet katoavat. Ne on tällöin mahdollisesti tallennettava uudelleen. Evästeet ovat myös riippuvaisia selaimesta. Tämä tarkoittaa sitä, että ne on asetettava jokaisen käytössä olevan selaimen osalta jokaiselle käytettävälle laitteelle erikseen. Tähän tarvittavat linkit löytyvät jäljempänä olevista palveluiden kuvauksista.

Käytämme seuraavia evästeitä tarkemmin kuvattuihin tarkoituksiin, jos asiakas on salliinut niiden käytön eikä ole asettanut yhtä tai useampaa kieltoevästettä:

b) Google Analytics

Tällä verkkosivustolla käytetään Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua, jonka omistaa Google LLC (jäljempänä "Google") Google Analytics käyttää nk. evästeitä, tekstitiedostoja, jotka tallennetaan asiakkaan tietokoneelle ja jotka mahdollistavat verkkosivuston asiakaskohtaisen käytön analysoinnin. Evästeen keräämät tiedot siitä, miten asiakas käyttää verkkosivustoa, välitetään ja tallennetaan tavallisesti Googlen Yhdysvalloissa sijaitsevalle palvelimelle. Jos tällä verkkosivustolla aktivoidaan IP-anonymisointi, lyhennetään asiakkaan IP-osoite kuitenkin ennen sen välittämistä Euroopan unionin jäsenmaiden kesken tai Euroopan talousalueen muiden sopimusmaiden välillä. Koko IP-osoite välitetään Googlen Yhdysvalloissa sijaitsevalle palvelimelle vain poikkeustapauksissa ja siellä se lyhennetään. Google käyttää näitä tietoja meidän toimeksiannostamme asiakkaan toimesta tapahtuvan verkkosivuston käytön arvioimiseksi, verkkosivuston toimintaa koskevien raporttien laatimiseksi ja verkkosivuston ja internetin käyttöön liittyvien palveluiden tarjoamiseksi verkkosivuston ylläpitäjälle. Google Analyticsin käytön aikana asiakkaan selaimesta välitettyä IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin. Google Analyticsin suorittamaa verkkoanalysointia voi vastustaa asettamalla kieltoevästeen, joka ohjeistaa Googlea olemaan tallentamatta tai käyttämättä asiakkaan tietoja verkkoanalysointiin. Tällöin on huomattava, että verkkoanalysointi jätetään tekemättä vain niin pitkään kuin kieltoeväste on tallennettuna selaimeen. Kieltoevästeen voi asettaa heti napsautamalla tätä linkkiä: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=en#disable.

Evästeiden tallentamisen voi estää myös valitsemalla selainohjelmasta vastaavat asetukset. Haluamme kuitenkin korostaa, että verkkosivustomme kaikki toiminnot eivät ole tällöin käytettävissä niiden täydessä laajuudessa. Lisäksi on mahdollista estää evästeen tuottamien, verkkosivuston käyttöön liittyvien tietojen (ml. IP-osoitteen) välittyminen Googlelle ja niiden käsittely Googlen toimesta lataamalla ja asentamalla alla olevasta linkistä saatava selainliitännäinen: Ajankohtainen linkki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Tietojen vastaanottaja: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

c) Kauppiashaku ja Google Maps

Sovellus:

Verkkosivustollamme käytetään "Google Maps" -palvelua. Kun Google Maps -palvelu avataan tältä verkkosivustolta, Googlelle luovutetaan tietoja.

Rekisterinpitäjä, jonka kanssa Google Maps-palvelua käytetään ("Google"):

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View
CA, 94043 USA

Euroopan unionissa, Euroopan talousalueella ja Sveitsissä asuvien henkilöiden tietojen käsittelystä vastuussa oleva rekisterinpitäjä:
Google Ireland Ltd.
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4
Irland

Yleisen tietosuoja-asetuksen 26 art. 1 kohdan mukaisessa sopimuksessa määriteltiin yhteisten rekisterinpitäjien kesken, mikä taho täyttää minkäkin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen velvollisuuden:

Sopimus, joka on laadittu yleisen tietosuoja-asetuksen 26 art. 1 kohdan mukaisessa tarkoituksessa Googlen kanssa, on nähtävissä seuraavan linkin kautta:
https://privacy.google.com/intl/de/businesses/mapscontrollerterms/

Yhteystiedot tietosuojaa varten:

Googlen tietosuojavaltuutettu, johon voidaan ottaa yhteyttä seuraavalla verkkolomakkeella:
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=de

Asianomaisten henkilöiden tyypit:

Verkkosivustoamme käyttävät vierailijat, jotka käyttävät Google Maps -palvelua

Henkilötietoluokat:

Tiedot, joita Google käsittelee verkkosivustoamme käyttävistä käyttäjistä, ovat nähtävissä seuraavasta linkistä:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, täydennettyinä Google Maps -toimintoa koskevilla erityisillä tietosuojahuomautuksilla:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Tietojen alkuperä:

Google saa tiedot asianomaisilta henkilöiltä suoraan verkkosivustoltamme.

Tietojenkäsittelyn oikeusperusteet:

Käytämme Google Maps -palvelua vain suostumuksellasi, yleisen tietosuoja-asetuksen 6 art. 1 kohdan a) alakohta:
Oikeusperusteet, jotka tukevat Googlen tietojenkäsittelyä, ovat nähtävissä seuraavasta linkistä:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, täydennettyinä Google Maps -toimintoa koskevilla erityisillä tietosuojahuomautuksilla:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Tietojenkäsittelyn tarkoitukset:

Käytämme Google Maps -palvelua mahdollistaaksemme sinulle reittien suunnittelun sekä seuraavissa tarkoituksissa:

  • ulkoinen vaikutelma ja mainonta
  • viestintä ja tiedonsiirto
  • tapahtumien hallinta
  • mahdollisesti sopimusten solmiminen ja toteuttaminen.

Tarkoitukset, joihin Google tietojenkäsittelyllä pyrkii, ovat nähtävissä seuraavasta linkistä:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, täydennettyinä Google Maps -toimintoa koskevilla erityisillä tietosuojahuomautuksilla:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Tallennuksen kesto:

Emme tallenna mitään tietoja.
Tietojen säilyttäminen ja poistaminen on Googlen velvollisuus. Tähän liittyvät tiedot ovat nähtävissä seuraavasta linkistä:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, täydennettyinä Google Maps -toimintoa koskevilla erityisillä tietosuojahuomautuksilla:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Vastaanottajaryhmät:

Me emme, eivätkä työntekijämme tai palveluntarjoajamme, pääse Googlen käsittelemiin tietoihin.
Vastaanottajaryhmät, joille Google julkistaa tiedot sekä yhtiön sisäistä tiedonsiirtoa koskevat tiedot ovat nähtävissä seuraavasta linkistä: https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, täydennettyinä Google Maps -toimintoa koskevilla erityisillä tietosuojahuomautuksilla:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Tietojen siirtäminen kolmansiin maihin:

Google Maps -palvelun käytön puitteissa tietoja käsittelee Google LLC. Siihen liittyvä tietojen siirtäminen Yhdysvaltoihin kolmantena maana ilman riittävää tietosuojatasoa on varmistettu Google LLC:n EU:n ja Yhdysvaltain välisellä tietosuojajärjestelyllä:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
EU:n ja Yhdysvaltain välisen tietosuojajärjestelyä koskevan sopimuksen mukaan on Google LLC:n myönnettävä asianomaisille henkilöille erilaisia oikeuksia, joita he voivat sitten käyttää suoraan Google LLC:tä kohtaan: privacy-shield-google@google.com
Google siirtää tiedot asianomaisten henkilöiden asuinpaikasta riippumatta Yhdysvaltoihin, Irlantiin ja mihin tahansa muuhun maahan, jossa Google tulee suorittamaan liiketoimintaa, ja tallentaa ne sinne tai käsittelee niitä muulla tavalla. Tietojen siirtäminen kolmansiin maihin on suojattu EU-komission antamalla tietosuojan riittävyyttä koskevalla päätöksellä yleisen tietosuoja-asetuksen 45 artiklan tai soveltuvien takeiden pohjalta yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan mukaisesti:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de

Kerättyjen tietojen perusteella tehtävään profilointiin ja automaattiseen yksittäistapauspäätöksiin sovellettava logiikka ja laajuus:

Mikäli asianomaisten henkilöiden toimintaa aiotaan seurata keräämällä heistä tietoja, tapahtuipa se evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla tai tallentamalla heidän IP-osoitteensa, Googlen velvollisuus on ilmoittaa asiasta. Tähän liittyvät tiedot ovat nähtävissä seuraavasta linkistä:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, täydennettyinä Google Maps -toimintoa koskevilla erityisillä tietosuojahuomautuksilla:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Rekisteröityjen oikeudet:

Yhdessä toimivien rekisterinpitäjien on myönnettävä asianomaisille henkilöille näiden tietojen käsittelyyn liittyviä erilaisia oikeuksia. Oikeudet, jotka asianomaisille henkilöille on myönnettävä, voidaan katsoa tietosuojaselosteestamme. Niitä voidaan käyttää suoraan Google LLC:tä kohtaan.
Googlen toiminnasta vastaava tietosuojavalvontaviranomainen:
Data Protection Commission
21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Ireland
Webadresse: http://gdprandyou.ie/contact-us/

d) Google AdWords

Verkkosivustollamme käytetään Google AdWords -palvelua, jonka avulla markkinoijat voivat tuoda esiin Google-hakujen osumaluetteloihin ilmoituksia ja aktivoida Google-mainosverkoston. Tämä tapahtuu etukäteen määritettyjen hakusanojen avulla, jolloin näyttö osumaluettelossa on mahdollista vain, kun haku kohdistuu kyseiseen hakusanaan.

Google AdWords auttaa tällöin verkkosivustoamme mainostamaan tuomalla näkyviin kolmansien osapuolten verkkosivustoille ja Google-hakujen osumaluetteloihin asiaan liittyviä mainoksia, ja esittämään meidän verkkosivustollamme asiaan liittyviä kolmannen osapuolen mainoksia.

Kun vastaavaa meidän verkkosivustollemme ohjaavaa Google-ilmoitusta napsautetaan, Google asettaa evästeen. Me ja myös Google voimme nähdä kyseisen evästeen avulla, onko asiakas päätynyt verkkosivustollemme AdWords-mainoksen kautta ja onko se johtanut myyntiin.

Google käyttää näin saatuja tietoja verkkosivustoamme koskevien tilastojen laatimiseen (esim. Google AdWords -toiminnon kautta saatujen käyttäjien kokonaismäärä, AdWords-kampanjoidemme onnistuneisuus). Emme me eivätkä muutkaan Google AdWords -palvelun mainosasiakkaat saa Googlelta tietoja, joista asiakkaat voitaisiin tunnistaa henkilökohtaisesti.

Asetettujen evästeiden avulla kerätään kuitenkin henkilökohtaisia tietoja, esim. asiakkaan avaamat verkkosivustot. Google luovuttaa näitä tietoja tietyissä tapauksissa ulkopuolisille tahoille.

Asiakas voi vastustaa milloin tahansa kiinnostuksen kohteisiin perustuvaa Google-mainontaa seuraavan kieltolinkin kautta:

https://www.google.de/settings/ads

Lisäksi käytämme Google AdWords -palvelua kerätäksemme tietoa siitä, mitkä tuotteemme ja palvelumme kiinnostavat asiakasta eniten. Tätä varten täytämme Google AdWords -palvelussa nk. uudelleenmarkkinointiluetteloita, joiden avulla Google AdWords -mainoksia voidaan tuoda kohdistetusti asiakkaan nähtäväksi.

AdWords-mainosten tehokkuuden mittaamiseksi välitämme myös verkkosivustollamme tehtyjen maksujen tiedot Google AdWords -palveluun. Tämä auttaa meitä räätälöimään paremmin markkinointimme tulevien tehtävien osalta.

Tietojen vastaanottaja: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

e) Olapic

Me käytämme verkkosivustollamme Olapic, Inc.:n ohjelmistoa (jäljempänä "Olapic"). Olapicin käyttäjät voivat ladata verkkosivustomme tai Instragramin kautta omia kuviaan palvelimelle ja liittää niihin valinnaisesti tekstin (yhdessä jäljempänä "käyttäjän tuotos"). Käytämme Olapicin käyttäjien tuotoksia verkkosivustollamme tarjotaksemme ja mainostaaksemme tuotteita niiden käytön yhteydessä muille asiakkaille. Kuvat tuodaan näkyviin sekä verkkosivustomme tuotetietosivuilla että myös muissa keskeisissä paikoissa, kuten etusivulla, ja ne linkitetään kulloinkin näkyvissä oleviin tuotteisiin. Käyttäjä voi perua meidän verkkosivustollamme tapahtuvaan kuvien käyttöön antamansa suostumuksen milloin tahansa. Vastalause tulee esittää edellä ilmoitettuun osoitteeseen. Lisäksi Olap seuraa sitä, mikä kuva on tuottanut positiivisia tuloksia verkkovierailijoiden keskuudessa ja erityisesti myös sitä, millä kuvilla on positiivinen vaikutus verkkovierailijoidemme ostokäyttäytymiseen.

f) Bazaarvoice

Jos asiakas on antanut meille tähän nimenomaisen suostumuksensa tilausprosessin aikana tai sen jälkeen valitsemalla vastaavan valintaruudun tai napsauttamalla vastaavaa painiketta, luovutamme hänen sähköpostiosoitteensa Bazaarvoicelle tilausta koskevan arvostelumuistutuksen lähettämistä varten, jotta Bazaarvoice muistuttaa asiakasta sähköpostitse tämän mahdollisuudesta antaa asiaan liittyvä arvio. Suostumuksen voi perua milloin tahansa edellä mainittuja yhteystietoja käyttäen tai ilmoittamalla siitä suoraan Bazaarvoicelle. Nämä arvostelut lähetetään valituille kauppiaille Bazaarvoice-verkoston kautta. Lisäksi Bazaarvoice seuraa, millä arvosteluilla on erityisen positiivinen vaikutus käyttäjiin. Näin on myös mahdollista mitata, mitkä arvostelut ovat vaikuttaneet ostopäätökseen.

Tietojen vastaanottaja: Bazaarvoice Ltd., 1 Butterwick London, W6 8DL (http://www.bazaarvoice.com/)

g) CQuotient

CQuotient on verkkosivustoille tarkoitettu kattava yksilöllistämisratkaisu. CQuotient on olennainen osa Salesforce Commerce Cloud -kauppajärjestelmäämme, ja se käyttää täydessä laajuudessa ennustavan analytiikan uusimpia ja kehittyneimpiä malleja ja liittää ne perinpohjaiseen tietämykseen ongelmista, jotka koskevat vähittäiskauppaa ja pilvipohjaisen teknologian infrastruktuuria. CQuotientin käytön tarkoituksena on tuottaa ehdotuksia asiakkaan selauskäyttäytymisen perusteella siitä, mitkä muut tuotteet asiakasta saattavat kiinnostaa.

h) Tealium

Tealium on kuluttajatietoalusta, jolle lähetetään tietoja verkkosivuston käytöstä ja myös maksutietoja. Tealium kerää verkkosivustolla tapahtunutta liikkumista ja käyttäytymistä koskevia tietoja ja täyttää niillä uudelleenmarkkinointiluetteloita, joita voidaan ohjata myöhemmin Google Adwords -toiminnolla. Tealiumille lähetetään myös kaikki ostoja koskevat maksutiedot, koska Tealiumia käytetään sähköpostitse lähetettävien tilausvahvistusten ja uutiskirjeiden (jos sen tilaajaksi on ilmoittauduttu) lähettämiseen. Tealiumin avulla pystymme saamaan yhtenäisen kuvan verkkosivustomme käyttäjistä ja asiakkaistamme ja varmistamaan, että viestimme heidän kanssaan mahdollisimman tehokkaasti.

i) Salesforce Commerce Cloud

Salesforce Commerce Cloud -palvelut ovat ohjelmistoja palveluiden muodossa (SaaS). Kyseessä on siis isännöity palvelu, jonka avulla olemme pystyneet kehittämään mukautettavan ja helppokäyttöisen verkkokauppasivuston ja jonka avulla pystymme hallinnoimaan sitä. Commerce Cloud -palveluihin sisältyvät digitaalinen ja tärkein isännöity verkkosivustopalvelu, tilaustenhallintajärjestelmä ja Commerce Cloud Einstein -toiminto, jonka avulla pystymme parantamaan verkkokauppatoimintojamme keinoälyn pohjalta.

Commerce Cloud tallentaa käsiteltäviä henkilökohtaisia tietoja, esim. tietoja ostajasta, joka vierailee Commerce Cloudin isännöimällä verkkosivustollamme ja avaa tilin tai suorittaa maksuja (yhteystiedot, toimenpiteisiin liittyvät tietueet, maksusuoritukset, merkinnät jne.).

j) Sosiaalisen median painikkeet

Verkkosivustollamme käytetään sosiaalisen median (Facebook, Youtube, Instagram) painikkeita, jotta asiakkaat voisivat olla vuorovaikutuksissa kolmansien osapuolten kanssa.

Näitä sosiaalisen median painikkeita ei ole liitetty liitännäisinä nk. iFramen avulla, vaan ne on esitetty linkkeinä. Painamalla sosiaalisen median painiketta asiakas pääsee suoraan vastaavan palveluntarjoajan sivustolle. Tietosuojamääräysten noudattamisesta ja niissä vaadittavien tietojen oikeellisuudesta, ajankohtaisuudesta ja täydellisyydestä tietojen käsittelyyn liittyen vastaa tällöin vastaava palveluntarjoaja yleisen tietosuoja-asetuksen 4 art. 17 kohdan mukaisesti.

k) Käyttäjien toimintaa seuraava Facebook-pikseli

Käytämme verkkosivustoillamme Facebook Inc. -yhtiön laatimaa käyttäjien toimintaa seuraavaa pikseliä.

Siten pystymme seuraamaan rekisteröityjen Facebook-käyttäjien käyttäytymistä sen jälkeen, kun he ovat ohjautuneet tarjoajan verkkosivustolle napsauttamalla Facebook-mainosilmoitusta. Näin pystymme kartoittamaan Facebook-mainostemme tehokkuutta tilasto- ja markkinatutkimustarkoituksia varten. Tällä tavalla kerätyt tiedot ovat meille nimettömiä, toisin sanoen emme näe yksittäisten käyttäjien henkilötietoja. Facebook kuitenkin tallentaa ja käsittelee näitä tietoja. Me ilmoitamme käyttäjälle tästä tietojemme mukaan. Facebook voi liittää tällaiset tiedot käyttäjän Facebook-tiliin ja käyttää niitä myös omiin mainostarkoituksiinsa noudattaen Facebookin tietokäytäntöä, joka on nähtävissä tästä: https://www.facebook.com/about/privacy/. Voit sallia Facebookille ja sen kumppaneille mainosilmoitusten käytön Facebook-sivustolla ja sen ulkopuolella. Käyttäjän tietokoneelle voidaan tallentaa eväste myös tätä tarkoitusta varten.
Tämän palvelun oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 art. 1 kohdan 1. lauseen alakohta a). Olet hyväksynyt myös tämän evästeen hyväksyessäsi evästeiden käytön. Voit kieltää sen seuraavasti: (Linkki suostumuksen perumiseen) Rekisteröitynä käyttäjänä voit myös kieltää Facebook-pikselin avulla tehtävän tietojen kartoituksen ja tietojesi käytön Facebook-mainosten esittämiseen seuraavassa osoitteessa: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
Tietojen vastaanottaja: (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Yhdysvallat, jos asuinpaikkasi on EU:n alueella, Facebook Ireland (Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti ["Facebook"])
Privacy-Shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

l) Hotjar

Verkkosivustollamme käytetään Hotjar-ohjelmaa käyttäjiemme tarpeiden ymmärtämiseksi paremmin ja palveluidemme ja käyttäjäkokemusten optimoimiseksi. Hotjar on teknologiapalvelu, joka auttaa meitä ymmärtämään paremmin käyttäjäkokemuksia (esim. kuinka paljon aikaa käyttäjä viettää milläkin sivulla, mitä linkkejä hän napsauttaa, mitä käyttäjä tekee ja mitä ei jne.). Näin kykenemme kehittämään ja hallinnoimaan palveluitamme käyttäjäkohtaisen palautteen perusteella. Hotjar käyttää evästeitä ja muita tekniikoita käyttäjiemme käyttäytymiseen ja laitteisiin liittyvien tietojen keräämiseen (erityisesti tämä koskee laitteen IP-osoitetta). Tiedot kerätään ja tallennetaan ainoastaan anonymisoidussa muodossa. Kerättäviä tietoja ovat mm. laitteen näyttöruudun koko, laitetyyppi (ainutlaatuiset laitetunnisteet), selaintiedot, maantieteellinen sijainti (vain maa) ja valittu kieliasetus (jota käytetään verkkosivustomme näyttämistä varten). Hotjar tallentaa mainitut tiedot pseudonymisoituun käyttäjäprofiiliin. Ei Hotjar emmekä me tule koskaan käyttämään näitä tietoja yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen emmekä tiettyyn yksittäiseen käyttäjään liittyvien muiden tietojen vertailemiseen niiden kanssa. Lisätietoja on nähtävissä Hotjarin tietosuojaselosteesta, jonka saa esiin napsauttamalla tätä linkkiä.
Voit kieltää käyttäjäprofiilin laatimisen, Hotjarin toimesta tapahtuvan verkkosivustomme käyttöäsi koskevien tietojen tallentamisen sekä Hotjarin toimesta tapahtuvan Hotjarin jäljitysevästeiden käytön muilla verkkosivustoilla käyttämällä tätä kieltolinkkiä.

8. Yksittäisiä palveluita koskevat täydentävät huomautukset ja määritykset

a) Uutiskirje

Me lähetämme asiakkaalle hänen nimenomaisesta toivomuksestaan uutiskirjeemme, joka sisältää hänen valitsemiaan aiheita ja yritystämme koskevia tietoja. Lähettäminen on mahdollista vasta sen jälkeen, kun asiakas on vahvistanut tilaamisen kaksinkertaisella hyväksymismenettelyllämme.

Uutiskirjeen tilaajaksi ilmoittautumisen yhteydessä kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeen lähettämiseen ja yksilöllistämiseen (esim. puhuttelemalla asiakasta nimellä). Asiakas voi perua milloin tahansa tulevaisuuden osalta niiden henkilötietojen säilyttämiseen antamansa suostumuksen, jonka hän on antanut uutiskirjeen lähettämistä varten. Suostumuksen perumista varten jokaisessa uutiskirjeessä on vastaava linkki; vaihtoehtoisesti asiakas voi ottaa meihin yhteyttä myös suoraan, jotta voimme soveltaa hänen peruutustaan. Olemme ilmoittaneet asiakkaalle suostumusta koskevat tarkat tiedot kaksinkertaista hyväksymismenettelyä koskevassa sähköpostiviestissä.

b) Arvonnat

Asiakkaalla on mahdollisuus aika ajoin osallistua verkkosivustollamme arvontoihin ja vastaaviin tempauksiin. Myös näiden tempausten yhteydessä voidaa kerätä ja tallentaa henkilötietoja niiden toteuttamista varten. Tietojen laajuus on aina nähtävissä kulloisestakin osallistumislomakkeesta. Tiedot, joita emme tarvitse välttämättä arvonnan toteuttamiseen, ja joiden avulla pystymme esim. ilmoittamaan nopeasti mahdollisesta voitosta, on merkitty selvästi vapaaehtoisiksi tiedoiksi. Tällaisen arvontakampanjan puitteissa asiakkaan meille luovuttamia henkilötietoja käytetään pelkästään kampanjan järjestämiseen (arvonnan yhteydessä esim. voittajan määrittämiseen, voitosta tiedottamiseen ja palkinnon toimittamiseen). Tempauksen päättymisen jälkeen niiden osallistujen tiedot, jotka eivät ole voittaneet, poistetaan välittömästi, tai jos kyseessä on voittaja, tiedot poistetaan lakisääteisen säilytysajan päättyessä.

c) Verkkopohjainen hakumenettely

Me tarjoamme asiakkaalle mahdollisuuden hakea meille töihin verkossa sähköpostitse. Asiakkaan ilmoittamien tietojen ja hakemuksen mukana lähettämien liitteiden siirtäminen tapahtuu tällöin turvallisen yhteyden kautta. Suosittelemme tästä syystä asiakasta käyttämään salausohjelmaa hänen lähettäessään tietoja meille. Asiakkaan sähköisessä muodossa olevat hakemustiedot ottaa vastaan asiasta vastaava henkilöstöosasto, ja ne välitetään edelleen ainoastaan kulloisestakin työpaikasta vastaavalle erikoisosastolle tai niiden käsittelyyn määrätyille henkilöille. Kaikki prosessiin osallistuvat käsittelevät hakemustietoja asianmukaisella huolellisuudella ja täysin luottamuksellisesti.

Valintamenettelyn päätyttyä hakemustietoja säilytetään vielä 3 kuukauden ajan. Sen jälkeen ne ja kaikki niiden kopiot poistetaan, ellei kyseisen henkilön kanssa solmita työsopimusta. Jos haluamme tallentaa hakijan hakemusasiakirjat hakijarekisteriimme, otamme häneen yhteyttä asian tiimoilta. Henkilö voi tällöin antaa aktiivisesti suostumuksensa asiakirjojensa säilyttämiseen kyseisen ilmoituksen kautta.

d) Verkkokauppa

Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön verkkosivustollamme verkkokaupan, josta voidaan ostaa valmistamiamme tuotteita.

Sieltä asiakkaasta kerättyjä tietoja käytämme sopimusten toteuttamiseen, erityisesti ostostenteon ja tuotteiden toimittamisen mahdollistamiseen ja maksujen käsittelemiseen.

Tarvittaessa käsittelemme tässä yhteydessä asiakkaan tietoja myös luottokelpoisuustarkastuksen suorittamiseksi, jos on se tarpeen sopimuksen toteuttamiseksi (vrt. yleisen tietosuoja-asetuksen 6 art. 1 kohdan b) alakohta) tai jos meillä on siihen liittyvä oikeutettu etu (vrt. yleisen tietosuoja-asetuksen 6 art. 1 kohdan f) alakohta). Meillä on asiaan liittyvä oikeutettu etu, jos sopimuksen solmiminen on välittömästi odotettavissa ja siihen liittyy meihin kohdistuva maksamatta jättämisen riski (näin on esim. osamaksusopimusten sekä laskulla maksettavien tilausten ja toimitusten yhteydessä) ja kun sopimuksen solmiminen riippuu enää vain asiakkaan luottokelpoisuudesta.

Valitusta toimitustavasta riippuen välitämme vastaavat välttämättömät tiedot – jos ne ovat saatavilla ja jos asiakas on antanut tähän suostumuksensa, täydennettyinä asiakkaan sähköpostiosoitteella ja puhelinnumerolla paketin saapumista koskevan ilmoituksen antamiseksi tai paketin jäljitystietojen välittämiseksi – asiakkaan valitsemalle jakeluyritykselle käyttötarkoitukseen sidotusti lähetyksen ja toimituksen suorittamiseksi.

Samoin välitämme maksun suorittamista ja tarvittaessa riskien hallintaa varten tarvittavat tiedot asiakkaan valitsemalle maksupalvelujen tarjoajalle. Tässä yhteydessä pätevät seuraavat lisätiedot ja -määritykset:

i) Maksutapana PayPal

Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden käyttää verkkokaupassamme maksupalvelujen tarjoajana PayPalia. Maksu veloitetaan tällöin joko asiakkaan PayPal-tililtä tai PayPal-palvelun avulla asiakkaan luottotililtä tai pankkitililtä. PayPal tarjoaa ostosuojan ja rahaliikenteeseen liittyviä hallintapalveluja.

Jos makspalvelujen tarjoajaksi valitaan verkkokaupassamme PayPal, tiedot välittyvät PayPal-palveluun automaattisesti. Täten asiakas hyväksyy nimenomaisesti henkilötietojensa (etu- ja sukunimi, katuosoite, sähköpostiosoite, IP-osoite, puhelinnumero(t), tilaustiedot, toimitustiedot) välittämisen käyttötarkoitukseen sidotusti maksun suorittamiseksi sekä petosten estämiseksi, jos hän valitsee maksutavaksi PayPal-palvelun.

Tiedonsiirto ei tapahdu tällöin pelkästään maksun toteuttamiseksi, vaan myös henkilöllisyyden varmistamiseksi, petosten estämiseksi ja meihin kohdistuvan maksulaiminlyönnin välttämiseksi. Tästä syystä siirrettäviin tietoihin kuuluvat tarvittaessa myös asiakkaan taloudellista tilannetta ja aikaisempaa osto- ja maksukäyttäytymistä koskevat tiedot. Tässä yhteydessä siirretään PayPal-palvelun kautta tietoja myös asiakastietorekisterien kanssa, jos se perustuu oikeutettuun etuun ja jos rekisteröidyn suojeltavat edut eivät syrjäytä tätä etua.

Tietoja voidaan luovuttaa edelleen asiaan liittyville yrityksille; tämä pätee myös ketjun loppupäässä oleviin palveluntarjoajiin (tietojen käsittelijöihin, yhteisiin rekisterinpitäjiin sekä kolmansiin osapuoliin, jos se on välttämätöntä sopimuksen toteuttamiseksi).

Asiakas voi perua PayPal-palvelun käyttöön antamansa suostumuksen milloin tahansa tulevaisuuden osalta. Tällaisella peruutuksella ei ole vaikutusta aikaisemmin tehtyihin tiedonsiirtoihin.

PayPalin voimassa olevat tietosuojahuomautukset ovat nähtävissä tämän linkin avulla: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Tietojen vastaanottaja: PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg

ii) Maksutapana luottokortti

Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden käyttää verkkokaupassamme maksutapana luottokorttia. Tähän tarvittavat luottokorttitiedot välitetään suoraan Adyen-maksupalvelulle, eikä niitä lähetetä meille.

Jos maksutavaksi valitaan "luottokortti", tiedot välittyvät automatisoidulla tavalla Adyen-palveluun. Täten asiakas hyväksyy nimenomaisesti henkilötietojensa (mm. etu- ja sukunimi, katuosoite, ostohinta, IP-osoite) välittämisen käyttötarkoitukseen sidotusti maksun suorittamiseksi sekä petosten estämiseksi, jos hän valitsee maksutavaksi luottokortin.

Tietoja voidaan luovuttaa edelleen asiaan liittyville yrityksille; tämä pätee myös ketjun loppupäässä oleviin palveluntarjoajiin (tietojen käsittelijöihin, yhteisiin rekisterinpitäjiin sekä kolmansiin osapuoliin, jos se on välttämätöntä sopimuksen toteuttamiseksi).

Asiakas voi perua Adyen-palvelun käyttöön antamansa suostumuksen milloin tahansa tulevaisuuden osalta. Tällaisella peruutuksella ei ole vaikutusta aikaisemmin tehtyihin tiedonsiirtoihin.

Tietojen vastaanottaja: Adyen B.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, The Netherlands

iii) Maksutapana Sofortüberweisung-pikasiirto

Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden käyttää verkkokaupassamme Sofortüberweisung-pikasiirtoa, jonka tarjoaa maksupalvelujen tarjoaja SOFORT GmbH.

Tällä maksutavalla maksut voidaan siirtää reaaliajassa meille myyjänä, jolloin pystymme aloittamaan tilauksen toimittamisen viipymättä.

Jos maksutavaksi valitaan "Sofortüberweisung", tiedot välittyvät automatisoidulla tavalla SOFORT GmbH:lle. Täten asiakas hyväksyy nimenomaisesti henkilötietojensa (etu- ja sukunimi, katuosoite, sähköpostiosoite, IP-osoite, puhelinnumero(t), pankkiyhteys, PIN, TAN, ostohinta) välittämisen käyttötarkoitukseen sidotusti maksun suorittamiseksi sekä petosten estämiseksi, jos hän valitsee maksutavaksi Sofortüberweisung-tilisiirron.

Tiedonsiirto ei tapahdu tällöin pelkästään maksun toteuttamiseksi, vaan myös henkilöllisyyden varmistamiseksi ja petosten estämiseksi. Tästä syystä siirrettäviin tietoihin kuuluvat tarvittaessa myös asiakkaan taloudellista tilannetta ja aikaisempaa osto- ja maksukäyttäytymistä koskevat tiedot. Tässä yhteydessä siirretään SOFORT GmbH:n kautta tietoja myös asiakastietorekisterien kanssa, jos se perustuu oikeutettuun etuun ja jos rekisteröidyn suojeltavat edut eivät syrjäytä tätä etua.

Tietoja voidaan luovuttaa edelleen asiaan liittyville yrityksille; tämä pätee myös ketjun loppupäässä oleviin palveluntarjoajiin (tietojen käsittelijöihin, yhteisiin rekisterinpitäjiin sekä kolmansiin osapuoliin, jos se on välttämätöntä sopimuksen toteuttamiseksi).

Asiakas voi perua SOFORT GmbH:n tarjoaman palvelun käyttöön antamansa suostumuksen milloin tahansa tulevaisuuden osalta. Tällaisella peruutuksella ei ole vaikutusta aikaisemmin tehtyihin tiedonsiirtoihin.

SOFORT GmbH:n voimassa olevat tietosuojahuomautukset ovat nähtävissä tämän linkin avulla: https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/ abgerufen werden.

Tietojen vastaanottaja: SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Deutschland.

iv) Maksutapana Giropay

Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden käyttää verkkokaupassamme maksupalvelujen tarjoajana Giropayta. Rekisteröityminen ei ole tällöin välttämätöntä. Jos asiakas valitsee maksutavakseen tämän menetelmän, hänen tulee valita pankki, jonka tililtä hän haluaa suorittaa maksun. Sen jälkeen hänet ohjataan suoraan kyseisen pankin verkkopankkiportaaliin, josta hän voi tehdä maksusiirron tavalliseen tapaan. Jos kyseinen pankki ei tue tätä maksutapaa, sitä ei voi käyttää.

Jos maksutavaksi valitaan verkkokaupassamme Giropay, Giropaylle ei välitetä mitään henkilötietoja.

Giropay's data protection information can be accessed at https://www.giropay.de/kaeufer/sicherheit-datenschutz/

e) Asiakastili

Tarjoamme asiakkaillemme verkkosivustollamme mahdollisuuden avata oman asiakastilin. Asiakastilin avulla on mahdollista käyttää verkkosivustoltamme valittuja palveluja yksilöllisellä tavalla, tehdä niihin linkityksiä ja tallentaa halutut asetukset.

f) Fit Finder®

Asiakas voi löytää verkkosivustoltamme lapselleen ja ajoneuvoonsa sopivan lastenistuimen. Tätä varten on syötettävä ajoneuvon merkki, malli ja tarvittaessa valmistusvuosi, jonka jälkeen kerromme, mikä lastenistuimistamme sopii kyseiseen ajoneuvoon. Jos asiakkaan ajoneuvoa ei ole vielä luettelossamme, hän voi ilmoittaa siitä tarvittaessa.

Tässä yhteydessä kerätyt henkilötiedot poistetaan välittömästi ilmoituksen lähettämisen ja meidän vastauksemme antamisen jälkeen, eikä niitä tallenneta muiden tietojen, kuten esim. asiakasprofiilin, kanssa.

g) Tietojen käsittely suoramainontaa varten

Kirjemainonta

Lain sallimassa määrin voimme käyttää asiakkaan nimeä ja tiedossamme olevaa katuosoitetta tuotteitamme koskevien mainosten lähettämiseen. Tällöin oikeusperusteena ovat yleisen tietosuoja-asetuksen 6 art. 1 kohdan f) alakohta ja yleisen tietosuoja-asetuksen 47 artiklan johdanto-osa. Oikeutettuna etunamme on myynninedistäminen tai kysyntä vakioasiakkaidemme taholta. Asiakas voi vastustaa milloin tahansa tietojensa käyttöä mainostarkoituksiin tulevaisuuden osalta. Tähän riittää tekstimuodossa annettu ilmoitus edellä mainittuja yhteystietoja käyttäen. Sen jälkeen poistamme hänen tietonsa jakelulistastamme. Vastalausetta koskevia tietoja säilytämme tämän jälkeen vielä 6 vuoden ajan yleisen tietosuoja-asetuksen 17 art. 3 kohdan e) alakohdan mukaisesti. Tänä aikana asiakkaan henkilötietojen käyttö muuhun käsittelyyn on kuitenkin estetty.

Puhelinmainonta

Lain sallimassa määrin käytämme tarvittaessa myös yritysasiakkaiden kohdalla nimeä, toimenkuvaa yrityksessä ja ilmoitettua puhelinnumeroa voidaksemme tiedottaa tarjouksista, joiden oletamme kiinnostavan asiakasta Tällöin oikeusperusteena ovat yleisen tietosuoja-asetuksen 6 art. 1 kohdan f) alakohta, yleisen tietosuoja-asetuksen 47 artiklan johdanto-osa sekä epäreilun kilpailun torjumiseen tarkoitetun lain (Saksassa UWG) 7 §:n 2 kohdan 2 alakohta. Oikeutettuna etunamme on myynninedistäminen tai kysyntä kaupallista toimintaa harjoittavien vakioasiakkaidemme taholta. Asiakas voi vastustaa milloin tahansa tietojensa käyttöä mainostarkoituksiin tulevaisuuden osalta. Tähän riittää tekstimuodossa annettu ilmoitus edellä mainittuja yhteystietoja käyttäen. Sen jälkeen poistamme hänen tietonsa jakelulistastamme. Vastalausetta koskevia tietoja säilytämme tämän jälkeen vielä 6 vuoden ajan yleisen tietosuoja-asetuksen 17 art. 3 kohdan e) alakohdan mukaisesti. Tänä aikana asiakkaan henkilötietojen käyttö muuhun käsittelyyn on kuitenkin estetty.