Modern Slavery Act Statement

BRITAX GROUP

Modernia orjakauppaa koskeva ilmoitus

 

Tämä ilmoitus on julkaistu vuonna 2015 säädetyn modernin orjakaupan lain mukaisesti. Siinä on määritelty Britax Group Limited -yhtiön ja sen hallinnoimien muiden yhtiöiden (jäljempänä "Ryhmä") toimenpiteet, joilla ne estävät modernia orjuutta ja ihmiskauppaa liiketoiminnassaan ja hankintaketjussaan. Tämä ilmoitus on Ryhmän laatima orjuutta ja ihmiskauppaa koskeva ilmoitus 31.12.2020 päättyvälle tilikaudelle.p>

Johdanto

Orjuus, palvelijaksi alistaminen, pakkotyövoima ja ihmiskauppa (jäljempänä "moderni orjuus") ovat maailmanlaajuisia ongelmia. Olemme sitoutuneet varmistamaan, ettei hankintaketjussamme eikä muussa liiketoimintamme osassa esiinny modernia orjuutta. Toimimme eettisesti ja rehellisesti liikesuhteissamme ja sellaisten järjestelmien ja hallintakeinojen kehittämisessä, toteuttamisessa ja toimeenpanemisessa, joilla varmistetaan, ettei modernia orjuutta ilmene missään kohtaa hankintaketjujamme.

Liiketoimintamme ja hankintaketjumme

Olemme maailmanlaajuinen lasten turvaistuinten, lastenrattaiden, polkupyöränistuinten, lastenhoitotarvikkeiden ja vastaavien varusteiden valmistaja ja jakelija. Emoyhtiömmme oli 31.12.2020 Persimmon Midco LLC, delawarelainen osakeyhtiö, jonka pääkonttori on Etelä-Carolinassa. 31.12.2020 Ryhmällä oli 938 työntekijää ympäri maailman ja valmistushankkeita Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Yhdysvalloissa, Saksassa ja Kiinassa sekä myynti- ja markkinointihankkeita Pohjois-Amerikassa, Etelä-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Ryhmän maailmanlaajuinen vuosittainen liikevaihto oli vuoden ajalta 31.12.2020 (tilintarkastuksessa todettu) noin 294,4 miljoonaa euroa. Olemme järjestäytyneet paikallisiin liiketoimintayksikköihin (Amerikat, EMEA ja Aasian ja Tyynenmeren alueet), ja hankintaketjumme sisältää raaka-aineiden toimittajia ja sopimusvalmistajia.

Periaatteet, sopimuspohjaiset tarkastukset ja sitoutuneisuus

Olemme sitoutuneet varmistamaan, ettei hankintaketjussamme eikä muussa liiketoimintamme osassa esiinny modernia orjuutta. Toimimme eettisesti ja rehellisesti liikesuhteissamme ja sellaisten järjestelmien ja hallintakeinojen toteuttamisessa ja toimeenpanemisessa, joilla varmistetaan, ettei modernia orjuutta ilmene missään kohtaa hankintaketjuamme.

Maailmanlaajuisten ja paikallisten toimintasääntöjemme mukaisesti me

  • kunnioitamme ja noudatamme lakeja, sääntöjä ja määräyksiä, jotka koskevat liiketoimintaamme ympäri maailman
  • kunnioitamme ihmisoikeuksia ja vaadimme samaa toimitusketjultamme
  • toimimme eettisesti ja
  • noudatamme tasa-arvoisen työllistämisen käytäntöjä.

Käytössämme on lisäksi varoitusjärjestelmä, jonka puitteissa työntekijät voivat avoimesti ja nimettömästi raportoida mahdollisista eettisistä huolenaiheista – myös moderniin orjuuteen liittyvistä ongelmista. Kaikki ilmoitetut ongelmat käsitellään johtotasolla, tuodaan johtokunnan tietoon ja tutkitaan perinpohjaisesti. Tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään. Ilmoittajien pysyminen nimettöminä on taattua.

Asianmukaisen huolellisuuden tarkastusprosessit modernin orjuuden suhteen

Käytössämme on toimitusketju, johon sisältyy tavarantoimittajia, joiden kanssa olemme työskennelleet yhdessä, joiden luona olemme käyneet ja joiden toimintatapoja olemme tarkastaneet lukuisia vuosia. Tiedämme, että moderni orjuus saattaa olla laajimmin levinnyttä toimitusketjujen niissä osissa, jotka operoivat tietyillä maantieteellisesti korkean riskitason alueilla ja huono-osaisten ryhmissä. Tästä johtuen suoritamme tarkastus- ja hyväksyntäprosessin ennen uusien tavarantoimittajien käyttämistä. Tämän prosessin ytimessä on ennen uusien toimittajien hyväksymistä ja lisäämistä toimitusketjuihimme kyseisen tavarantoimittajan työhönottokäytäntöjen (myös lapsi- ja pakkotyövoiman osalta), minimipalkkojen maksamisen, työntekijöiden työolosuhteiden ja syrjimisen estämisen arviointi.

Käytössämme on ja/tai jatkamme sellaisten järjestelmien kehittämistä, joilla voidaan tunnistaa ja arvioida mahdolliset toimitusketjujemme riskialueet, lieventää toimitusketjuissamme esiintyvän modernin orjuuden riskiä ja valvoa mahdollisia riskialueita. Vuoden 2020 aikana maailmanlaajuinen Britax-yhtiö liittyi Sedexiin, joka on yksi maailman johtavista eettisen kaupankäynnin yhteistyöorganisaatioista. Se toimii yritysten kanssa parantaakseen työolosuhteita hankintaketjuissa ympäri maailman. Sedex-alusten toteutuksen pitäisi tulla valmiiksi vuoden 2021 aikana. Sedex-jäsenyyden pitäisi auttaa tehostamaan asianmukaisen huolellisuuden tarkastusprosessia.

Myös vuoden 2020 aikana osana Ryhmän jatkuvaa työntekijöiden koulutusohjelmaa Ryhmä tarjosi uusia työntekijöille suunnattuja koulutuskursseja, mukaan lukien erityisiä kursseja, jotka käsittelivät vuoden 2015 modernin orjuuden lakia, käytännön ohjeita hankintatiimeille ja tietoisuutta modernin orjuuden riskeistä ja ongelmista. Kaikkien asianomaisten työntekijöiden tulee osallistua tähän koulutukseen pakollisena ohjelmana vuoden 2021 aikana. Työntekijöiden lisääntyneen tietoisuuden ja lisäkoulutuksen tulee auttaa edelleen tehostamaan asianmukaisen huolellisuuden tarkastusprosessiamme ja moderniin orjuuteen liittyvien toimenpiteidemme tehokkkuutta.

Tarkastelemme jatkuvasti sopimuspohjaisia järjestelyjämme ja kehitämme strategisia liikesuhteitamme tavarantoimittajiemme kanssa toimitusketjujemme olennaisissa osissa sen varmistamiseksi, että käytössämme ovat tarvittavat ja ajanmukaiset standardit modernin orjuuden estämiseksi toimitusketjuissamme.

Tavarantoimittajien sitoutuminen arvojemme ja etiikkamme noudattamiseen

Meillä on nollatoleranssi modernin orjuuden suhteen. Osana niitä toimenpiteitä, joilla varmistamme, että kaikki toimitusketjumme ja alihankkijamme noudattavat arvojamme ja etiikkaamme, ylläpidämme toimitusketjuille suunnattua vaatimustenmukaisuusohjelmaa. Siihen sisältyy hankinta-, laadunvalvonta- ja suunnittelutiimien käyntejä, säännöllinen pisteytysprosessi ja säännöllisiä Ryhmän yleisen lakiasiainjohtajan käyntejä. Globaalin COVID-19-pandemian ja monien maiden hallitusten asettamien matkustusrajoitusten ja muiden viruksen leviämisen estämiseen tähtäävien rajoitteiden vuoksi säännölliset käynnit jouduttiin perumaan vuodelta 2020, mikä heikensi kykyämme kehittää hankintaketjuamme.

Toimintamme modernin orjuuden torjumisessa

Modernin orjuuden torjumiseen liittyvien toimenpiteidemme tehokkuuden arvioimiseksi käymme läpi seuraavat olennaiset suorituskykyindikaattorit:

  • toimitusketjumme vaatimustenmukaisuusohjelman tulokset
  • moderniin orjuuteen liittyvien ilmoitusten tai havaittujen tilanteiden lukumäärä ja
  • henkilökunnan koulutustasot.

Sedexin jäsenyyden on tarkoitus, kuten on mainittu edellä, auttaa parantamaan tehokkuuttamme tässä suhteessa edelleen.

Muut toimenpiteet

Tarkastelemme suorittamiemme toimenpiteiden tehokkuutta säännöllisesti ylläpitääksemme ja parantaaksemme tehokkuuttamme arvioida ja käsitellä ongelmia ja riskejä, jotka ovat merkittäviä modernin orjuuden ennalta ehkäisemisen kannalta liiketoiminnassamme ja toimitusketjuissamme. Tämä jatkuu vuonna 2021.

Tämän ilmoituksen on hyväksynyt Britax Group Limited -yhtiön johtokunta 29.6.2021, ja se tullaan tarkistamaan ja päivittämään vuosittain.

30. kesäkuuta 2021

Michael Pacharis
Chief Executive Officer
Britax Group Limited

2016 Version

2017 Version

2018 Version

2019 Version