Turvailmoitus

Turvailmoitus

Olemme nyt saaneet Stiftung Warentestilta kirjallisen vastauksen. Sen ja riippumattomien testaustulosten perusteella olemme edelleen eri mieltä havaintoihin perustuvasta testaamismenettelystä ja sen vaikutuksesta turvaistuimen saamaan kokonaispistemäärään.


Kesäkuu 2014

Stiftung Warentest julkaisi 22.5.2014 testituloksen, jonka mukaan Britax Römer DUALFIX -turvaistuin sai arvosanan "välttävä" (4,5). Olemme suorittaneet kattavia testejä, joiden perusteella ilmoitamme, että näkemyksemme eroaa täysin tehdystä arvioinnista. Puolueettoman analyysin perusteella arviointi ja arvosana vaikuttavat perusteettomilta.

Julkaistun  tietojen perusteella arvioimme, että edellä mainitun arvosanan pohjana oli turvavyön reititykselle annettu arvosana "puutteellinen". Tämä  ja silmämääräisiin havaintoihin perustuva arviointi vaikutti istuimen rakenteelle annettuun arvosanaan. 

Eriävä näkemyksemme perustuu useisiin puolueettomiin testeihin:

  • Lakisääteiset testit istuimen hyväksymiseksi: Testeissä käytetään pienintä törmäystestinukkea (P0), joka mallintaa vastasyntynyttä Euroopan unionin standardin ECE R44/04 mukaisissa testeissä.
  • Dynaamiset testit, jotka mallintavat Britax-istuimessa matkustavaa lasta sekä etu- että sivutörmäyksen aikana. Testit suoritti saksalainen ADAC-autojärjestö Landsbergissä joulukuussa 2013 oman testiprotokollansa mukaisesti.
  • Lukuisat muut etutörmäystestit, joihin kuuluvat mm. ADAC-simulaatiot. Niissä käytetään vastasyntynyttä vauvaa simuloivaa Q0-törmäystestinukkea. Stiftung Warentest ei ole sisällyttänyt testiprotokollaan eikä arviointiinsa kyseistä nukkea, jossa on jopa enemmän törmäysantureita kuin P0-nukessa. Me olemme käyttäneet testauksessa tätä uusinta teknologiaa edustavaa nukkea arvioidaksemme perusteellisesti, mihin tosiseikkoihin vastasyntyneen turvavöiden pituuteen kohdistunut arvostelu perustuu.
  • Lisäksi vastasyntynyttä mallintavalla P0-nukella on tehty staattisia ympäripyörähdystestejä Euroopan unionin standardin ECE 44/04 täydennysosan 7 (tullut voimaan helmikuussa 2014) mukaisesti. Testissä simuloidaan vastasyntyneen mahdollista liikkumista/irtoamista istuimesta tilanteessa, jossa auto pyörii katon kautta ympäri. DUALFIX läpäisee tämän puolueettoman testin, emmekä voi tämän vuoksi hyväksyä Stiftung Warentestin väitteitä siitä, että DUALFIX-istuimen turvavöiden pituudessa tai kiristyksessä olisi minkäänlaisia ongelmia. Edellä mainitut väitteet perustuvat silmämääräiseen arvioon eivätkä puolueettomiin testituloksiin tai tietoihin. 

Yllä kuvattujen perusteellisesti suoritettujen ja useita kertoja toistettujen testien perusteella emme havaitse sellaisia ongelmia, testituloksia tai tosiasioita, joiden mukaan istuimen rakenteesta annettu arvosana 4,5 ja turvallisuuden kokonaisarvosana 4,5 (”välttävä”) olisivat perusteltuja.

Olemme kutsuneet Stiftung Warentestin asiantuntijat mahdollisimman nopeasti lähiaikoina järjestettävään tapaamiseen, jossa käymme läpi puolueettomien testien tulokset ja tosiasiat.